Advisory boards

IEC:s medlemsorganisationer är delaktiga i verksamheten och det finns även en rådgivande grupp med representanter från IEC:s medlemsföretag, samt en motsvarande för offentlig verksamhet, som drar upp riktlinjerna för IEC:s framtida verksamhet.

Andreas Fridell, försäljningschef Fortnox

Andreas Fridell, försäljningschef Fortnox

Anneli Sjöstedt, VDElectra

Anneli Sjöstedt, VD Electra

Björn Andersson, VD IST Sverige

Björn Andersson, VD IST Sverige

Björn Lang, vVD Visma

Björn Lang, vVD Visma

Christian Myhrberg, VD HRM Software

Christian Myhrberg, VD HRM Software

Christoffer Grahn, vVD IST Sverige

Christoffer Grahn, vVD IST Sverige

Fredrik Oskarsson, IT-chefLinnéuniversitetet

Fredrik Oskarsson, IT-chef Linnéuniversitetet

Jan Cserpes, IT-direktör Region Kronoberg

Jan Cserpes, IT-direktör Region Kronoberg

Jonas Stewén, kontorschef Combitech

Jonas Stewén , kontorschef Combitech

Mats Lindblom, VD Meridium

Mats Lindblom, VD Meridium

Mikael Larsson, delägare Comenius

Mikael Larsson, delägare Comenius

Niclas Andersson, platschef CGI

Niclas Andersson, platschef CGI

Niklas Gunnebrant, VD Comenius

Niklas Gunnebrant, VD Comenius

Ola Schwartz, affärsområdeschef Electra

Ola Schwartz, affärsområdeschef Electra

Pernilla Rönn, platschef Combitech

Pernilla Rönn, platschef Combitech

Peter Bergehamn, IT-chef Växjö kommun

Peter Bergehamn, IT-chef Växjö kommun

Peter Månsson, VD Infomaker

Peter Månsson, VD Infomaker

Robert Carlsson, IT-chef Kalmar kommun

Robert Carlsson, IT-chef Kalmar kommun

Sara Arildsson, VD Fortnox

Sara Arildsson, VD Fortnox

IEC:s representanter

Kenneth Eriksson, sammankallande Advisory Board

Kenneth Eriksson, sammankallande Advisory Board

Lars Hornborg, projektledare för IEC

Lars Hornborg, projektledare för IEC

Welf Löwe, professor och IEC:s forskningsledare, Linnéuniversitetet (ordförande)

Welf Löwe, professor och IEC:s forskningsledare, Linnéuniversitetet

IEC:s Advisory board samlat hos IST i Växjö den 3 mars 2016.

IEC:s Advisory Board Näringsliv samlat hos IST i Växjö den 3 mars 2016.