Författare: Diana Unander Nordle

Var med och skapa kontakt med nästa generations utvecklare

2017-02-28 Under hösten 2016 har många företag lyft avsaknaden av studenter med programmeringskompetens på Linnéuniversitetet. Men studenterna finns och är redo att ta sig an uppgifter på företag. – Det verkar råda missuppfattningar om vilka utbildningar som gör vad. Många arbetsgivare refererar enbart till systemvetarprogrammet där programmering inte är kärnan. Men den uppfattning de verkar ha om vilka utbildningar och studenter som finns stämmer inte med verkligheten, säger Diana Unander Nordle som är projektledare inom forskning och utbildning på IEC. Det finns nämligen ett flertal andra utbildningar med relativt tung programmering där studenterna också borde vara av stort intresse för regionala arbetsgivare. Stort behov av fler kontaktytor Arbetsgivarnas upplevelser pekar på att behovet av att skapa fler kontaktytor mellan studenter som läser programmering och kan gå in i utvecklarroller efter avslutade studier är stort. I andra IT-relaterade utbildningar ingår praktik eller projektkurser vilket ger möjligheter att mötas, men i dagsläget saknas dessa kontaktytor nästan helt för de studenter som läser på utbildningarna inom datavetenskap i Växjö bortsett från någon enstaka kurs och examensjobb. Vi vill hörsamma behovet Utbildningsansvariga för de aktuella programmen på Linnéuniversitetet har hörsammat behovet och vill informera om vilka studenter som finns och vad de läser, men också få igång en diskussion om hur man kan skapa fler kontaktytor som passar både arbetsgivare och studenter och som ligger i linje med utbildningen. Var med i utvecklingsarbetet Vill...

Read More

De aktuella för Stora IT-kompetenspriset 2017

2017-02-20 Sedan mitten av januari har utbildningsanordnare i Kalmar och Kronobergs län haft möjlighet att lyfta fram arbetsgivare som utmärkt sig. Det vill säga sådan som engagerat sig på ett utmärkande sätt kopplat till utbildning och studerande. Till detta har en sammanställning av de arbetsgivare som engagerat sig i IEC:s aktiviteter kopplat till kompetensförsörjning kompletterat listan. – Drygt 40 arbetsgivare har utkristalliserats. Nu går juryn igenom de inkomna listorna och ska ta ut 10 finalister som presenteras nästa vecka. Det är väldigt roligt att se hur många arbetsgivare som engagerar sig i utbildningar på flera nivåer, säger Diana Unander Nordle, som samordnar juryns arbete. När de tio finalisterna utsetts kommer de även att intervjuas om deras utbildningsinsatser internt på företaget och det är dessa sammanvägda insatser som ligger till grund för juryns slutliga arbete där en vinnare ska utses. Detta händer innan den slutgiltiga vinnaren utses Vecka 8 presenteras de 10 nominerade arbetsgivarna Under vecka 8-10 presenteras de nominerade på webben Under vecka 8-10 görs även telefonintervjuer med de nominerade Vecka 11 sammanträder juryn och utser en vinnare Den 29 mars koras vinnaren och priset delas ut i samband med konferensen “Tjäna pengar på att digitalisera” under Digitala veckan. Förra årets vinnare av Stora IT-kompetenspriset: Mer om Stora IT-kompetenspriset Juryn för Stora IT-kompetenspriset består i år av: Johan Hovbrandt, Växjö Yrkeshögskola Charlotte Sköldberg, Växjö kommun Johan Leitet, Linnéuniversitetet Per Rudin, Arbetsförmedlingen...

Read More

Prioriterade grupper gör Kompetenssamverkan IT i Växjö mer handlingsinriktad

2017-03-06 Kompetenssamverkan IT i Växjö kommer nu att omformas för att bli mer handlingsinriktad. Samtidigt öppnar sig möjlighet för flera att engagera sig. – Det kommer att genomföras tre stormöten per år medan övrig verksamhet sker i de mindre och mer operativa arbetsgrupperna. Vill du också vara med och engagera dig är detta de prioriterade grupperna för 2017, berättar Diana Unander Nordle som är projektledare inom forskning och utbildning på IEC. Bred bas – öka intresset för data/IT För att kunna hitta den kompetens som kommer att krävas i framtiden behöver fler läsa IT-relaterade utbildningar. För att få det krävs insatser och aktiviteter för att öka intresset hos unga. Kompetensförsörjning genom integration Konsolidera kunskap och dela erfarenheter kring att anställa personer med utländsk bakgrund och att hantera involverade myndigheter Fortsatt kompetensutveckling av arbetsförmedlare och eventuellt utöka till flera yrkesgrupper Arbeta med ambassadörer och lyfta goda exempel för att få fler att våga ta steget Mötesplats/dialog Arrangera Stora IT-kompetensdagen i november och andra mötesplatser eller forum om behov finns. Se över möjligheter att hitta nya sätt att arbeta med programråd/ledningsgrupper mer samlat. Utveckling av utbildningar Delta i de initiativ på Linnéuniversitetet som finns för att utveckla nya utbildningar för studenter och yrkesverksamma. Delta i utvecklingen av nya yrkeshögskoleutbildningar och vidareutveckla gymnasieutbildningar. Låter något av detta som ett intressant område som du skulle vilja engagera dig i? Kontakta Diana Unander Nordle eller...

Read More

Vi kan testa dina idéer och ta fram nya koncept i mjukvarudesign!

2017-02-17 Just nu pågår en kurs i Programvaruteknik -design, där studenter introduceras till avancerade koncept inom mjukvaruutveckling. Det är en projektorienterad kurs där studenterna ska lösa problem och utveckla koncept under våren. Vill du ha hjälp att testa idéer eller ta fram nya koncept tillsammans med studenter har du nu chansen. – Projekten blir roligare och intressantare för studenterna om det finns ett verkligt behov av deras hjälp. Därför eftersöks nu industriella fallstudier, detta kan vara ett utmärkt tillfälle för dig att prova nya idéer. Studenterna kommer att arbeta i grupper och har 60-80 timmars arbetsinsats fördelat på ca 8 veckor. Låter det spännande? Kontakta då Mauro Caporuscio lektor i datavetenskap och ansvarig för kursen under vecka 8. Mauro kan träffa dig och diskutera mer i detalj vad studenterna kan göra för dig under kursen. Mauro Caporuscios kontaktuppgifter Tidsplan: Vecka 8 – Anmäl intresse att delta till Mauro Vecka 10 – Inledande möte med studenterna för att beskriva vad ni vill ha gjort samt sätta upp projektmål Vecka 12 – möte med studenter och validera uppsättningen framtagna krav (funktionella och icke-funktionella) samt se över deras plan för arbetet Vecka 21 och 22 – Deltagande i den slutliga workshopen där studenterna presenterar...

Read More

Vem vinner Stora IT-kompetenspriset 2017?

2016-10-03 Nu påbörjas arbetet med att utse vinnaren av Stora IT-kompetenspriset 2017. Första steget är att utbildningsanordnare i Kalmar och Kronobergs län under sista kvartalet 2016 får möjlighet att nominera vilka arbetsgivare som visat mest engagemang under det gångna året. – Förfrågan skickas inom kort till utbildningsanordnare på gymnasie-, yrkeshögskole- och universitetsnivå. Det här är ett utmärkt sätt för utbildningsanordnare att tacka det företag som de samverkat med och som stöttat utbildningarna för att göra dem skarpare och förbereda de studerande för arbetslivet, säger Diana Unander Nordle på IEC. Förra årets nominerade företag blev mycket glada för sina nomineringar och det ger ytterligare energi till att engagera sig ytterligare. Utifrån de underlagen som samlas in kommer en jury att utse tio arbetsgivare som går vidare till nästa steg. Vinnaren presenteras på Digitala veckan 2017 I januari kommer de tio nominerade arbetsgivarna att presenteras, därefter följer nästa fas som går ut på att de nominerade intervjuas om hur de arbetar med kompetensutvecklingen av befintlig personal. Därefter tar juryns arbete vid och vinnaren presenteras i samband med Digitala veckan som går av stapeln mellan den 27 och 31 mars 2017. Nyfikenheten är stor på vem vinnaren kan bli – det enda vi vet säkert är att det inte kan bli Fortnox – vinnaren 2016 då samma arbetsgivare inte kan vinna två år i rad men annars är det öppet och tidigare vinnare...

Read More

Select your language

Aktivitetskalender

Twittrat om IEC_SE

Våra finansiärer

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

Våra sponsorer

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

Tidigare inlägg