Författare: Petter Hammarbäck

Vilken grupp intresserar dig mest?

2017-11-20 Nu formeras allt fler av IEC:s arbetsgrupper där det är deltagarna som styr inriktning och mål. Det finns arbetsgrupper för många olika inriktningar och senast formerad är arbetsgruppen Arkitektur. Den 11 januari håller arbetsgruppen Juridik, avtal och immaterialrätt uppstartsmöte medan arbetsgruppen E-Hälsa hade sitt uppstartsmöte redan den 15 november. Men det är inte för sent att hänga på någon av arbetsgrupperna. Vill du veta mer om vilka arbetsgrupper som finns hittar du dessa på: För deltagande eller frågor om arbetsgruppen går det fint att kontakta respektive arbetsgrupps sammankallande part som du hittar på arbetsgruppernas egna sidor på IEC-webben...

Read More

Många nya kontakter knutna på Stora IT-kompetensdagen 2017

2017-11-17 Den 16 november genomfördes årets Stora IT-kompetensdag. 24 utställande företag och organisationer fick möjlighet att mingla och knyta kontakter med över 200 studenter från bland annat Linnéuniversitetet och BTH, och det var många givande kontakter. Flera av företagen, som kom från Växjö, Karlskrona, Kalmar och Jönköping, vittnar om att man träffat många kompetenta och drivna studenter som man ser fram emot fördjupade kontakter med. En företagsrepresentant sa att han hittat några riktiga guldkorn – och hoppades på att det inte är fler av företagen som upptäckt samma guldkorn. Det råder knappast någon tvekan om att det kommer bli...

Read More

Rekordstort intresse när studenter möter IT-företag på Linnéuniversitetet

Pressmeddelande 2017-11-15 Välkommen att besöka Stora IT-kompetensdagen, som äger rum torsdag 16 november kl 9:00 – 16:00 i hus M och N på Linnéuniversitetet i Växjö. Torsdag 16 november äger Stora IT-kompetensdagen rum på Linnéuniversitetet i Växjö. Då möts 22 utställare och närmare 250 studenter från Linnéuniversitetet, Blekinge tekniska högskola och regionens YH-utbildningar inom IT-området. Studenterna och företagen lär känna varandra i form av mingel, utställningar och snabbintervjuer. Det ges även föreläsningar – för studenterna om bland annat kompetensbehov och hur man marknadsför sig; för företagen om hur man formulerar examensarbeten och hur de och universitetet tillsammans kan arbeta ihop. – Intresset för dagen bekräftar det stora behov av IT-kompetens som finns i regionen sedan länge. Det ska bli spännande att hjälpa både studenter och företag hitta vad de är ute efter och se kontakter knytas inför tänkbara anställningar, säger Diana Unander Nordle, projektledare för Stora IT-kompetensdagen. Läs mer om Stora IT-kompetensdagen Fotnot: Detta pressmeddelande är utsänt av Linnéuniversitetet via TT:s...

Read More

De lyckades levandegöra öppna data i VR

2017-11-14 Kan VR-tekniken användas för att utforska öppna data på bättre sätt, och i så fall hur? Det var frågor som universitetslektor Aris Alissandrakis undrade över och fick möjlighet att utforska i form av en såddaktivitet tillsammans med SVT Design, Ominfinity och Växjö kommun via IEC-projektet. Och resultatet gav både utdelning och mersmak. Syftet med såddaktiviteten var att undersöka nya interaktionsmetoder för att utforska och interagera med öppna data inom en VR-miljö och ta fram en prototyp i form av programvara. Prototypen består av tre delar – en databasserver, interaktiv VR-visualisering samt ett interaktivt gränssnitt som gör det möjligt...

Read More

Du kan också bli partner till Hello World!

2017-11-10 Till år 2020 ska Hello World välkomna 10 000 nya digitala stjärnor till programmeringens sköna konst. Det gör man genom att ordna läger och meetups för framtidens entreprenörer och medarbetare genom medverkande partners. Nu kan du också vara med och påverka framtiden. Hello World är en allmännyttig ideell förening som har i syfte att främja digitalt skapande. I Linnéregionen är Visma en av Hello Worlds partner som nyligen varit värd för ett meetup. Evenemanget genomfördes tillsammans med Studenter från KTH, Linnéuniversitet och Teknikum där ett 60-tal deltagare fick prova på att skapa ett spel med verktyget Scratch och...

Read More

Select your language

Aktivitetskalender

Twittrat om IEC_SE

Våra finansiärer

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

Våra sponsorer

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

Tidigare inlägg