IEC:s medlemmar har bildat förening

Den 11 oktober 2016 vidareutvecklades nätverket IEC till en ideell förening, nedan benämnd ”Föreningen”. En styrelse valdes och ett konstituerande möte hölls. 

Se mer om IEC-projektet nedan.

Föreningens namn

Alla medlemmar inbjuds att föreslå vad föreningen ska heta – klicka här för att lämna ditt bidrag. Vårt Advisory Board Näringsliv kommer att välja det namn som flest är tilltalade av.

Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan sökas av företag/organisation som bedriver verksamhet i eller har anknytning till Linnéregionen inom området för föreningens ändamål och själv har ambition att aktivt delta i föreningens aktiviteter.

Styrelse

Styrelse för första verksamhetsåret är:

  • Jan Cserpes, IT-direktör, Region Kronoberg
  • David Elbe, VD, Standout
  • Björn Lang, Vice VD, Visma Spcs
  • Mikael Ekström, Digitalization Advisory Consultant, Tieto
  • Anders Ahlin, VD, Ahlin Consulting
  • Bengt Falke, IT-strateg, Regionförbundet Kalmar län
  • Elin Lindqvist, Samverkanskoordinator, Linnéuniversitetet
  • Anna Lena Nilsson, Projektledare RUVeS, Linnéuniversitetet

Om IEC-projektet

IEC startade i sin första fas redan 2011 som ett EU-projekt med uppdrag att etablera en nyttig samverkan mellan IT-sektorn och IT-forskningen vid Linnéuniversitetet (LNU), med LNU som projektägare. Finansiering kommer från Tillväxtverket, LNU, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Växjö och Kalmar kommun.

Nuvarande projektperiod löper ut 31/3 2018. Nu har vi ha skapat en tidsbeständig och medlemsstyrd plattform för att föra arbetet vidare. Dessutom ska ett forsknings- och innovationinstitut, styrt av medlemmarna, finnas på plats som resurs för regionens företag och offentliga aktörer.

När vi började fanns ett initialt intresse från ca 80 organisationer att bli medlemmar i nätverket. Detta antal har vuxit till ca 250, främst IT-företag, från olika delar av Linnéregionen (Kalmar och Kronobergs län). IEC har på olika sätt bidragit till nyttig forsknings- och kompetenssamverkan mellan LNU, andra utbildningsaktörer, företag och det offentliga.

Vi fokuserar i det dagliga arbetet på kompetensförsörjning och -utveckling, nätverksaktiviteter, inspiration till nytänkande och utveckling, ständigt förbättrat samspel med forskningen, samt att öka regionens attraktionskraft för de yrkesgrupper som är bristvara hos medlemsföretagen. Dessa fokus gäller också för föreningen, se ovan.