V_wordcloud_skill

Framtidens kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna för IEC:s medlemmar då många upplever det som allt svårare att hitta nya medarbetare med rätt kompetens.

Därför är utbildning och kompetensförsörjning viktiga frågor som IEC jobbar med för att stötta och underlätta för er som arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

Samverkan med utbildningar

Det går inte att luta sig tillbaka och hoppas på att “rätt kompetens” bara ska knacka på dörren. Det krävs en hel del arbete, det kan dels vara genom samverkan med utbildningar på olika nivåer för att få vara med och påverka utbildningsinnehåll och därmed inriktning på de kompetenser som kommer ut från olika utbildningar. Det kan genom samverkan med utbildningar också handla om att knyta intressanta kompetenser till er redan genom studietiden.

Kompetensutveckling – det livslånga lärandet

Det handlar också om kompetensutveckling av egen personal i olika former det kan dels ske genom initiativ från olika arbetsgivare där man vill gå samman kring ett gemensamt intresseområde, dels genom initiativ från universitetet så som via Expertkompetensprojektet och slutligen från enskilda personer som tar initiativ för att stärka den egna kompetensen. IEC är med och stöttar där det är möjligt och stödet kan vara med allt från informationsspridning till att sätta samman utbildningsinsatser.

Vi hjälper dig hitta rätt kompetens

Det kan också handla om att hitta rätt kompetens. Det kan dels ske genom den portal som IEC erbjuder sina medlemmar – Findskills – dels genom samverkan med olika parter för att fånga upp utländsk kompetens eller synliggöra den digitala sektorn och de arbetsgivare som finns i regionen på nationell nivå.

Kompetenssamverkan IT

För att koordinera och stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv och sätta tydligt fokus på utbildning och kompetensförsörjning har IEC skapat Kompetenssamverkan IT. Målen är dels att den digitala sektorn får god tillgång till den arbetskraft som efterfrågas. Dels att regionen Kalmar/Kronoberg har en effektiv utbildningsverksamhet som svarar upp mot arbetslivets kompetensbehoven.

Kompetenssamverkan IT är uppdelad i två noder då arbetet med utbildning och kompetensförsörjning till stor del behöver en lokal förankring för att skapa engagemang hos företag och organisationer. Vi har kontaktpersoner i både Kalmar och Kronoberg som har god kännedom om det lokala näringslivet och den offentliga sektorn, vi kan därmed fungera som en brygga mellan er och utbildningssamordnare.

Mer om hur IEC jobbar med kompetensfrågor:

IT-jobben är inte alls så digitala som man kan tro

Marcus Thuresson, gruppchef för teknisk support på Fortnox, berättar hur de ser på rekrytering av IT-kompetens. 2017-09-15 Bristen på IT-kompetens är fortfarande stor och det finns många lediga IT-jobb ute just nu. Men det är stor skillnad på IT-jobb och IT-jobb. Och...
Läs mer

IKEA Bootcamp presenterar tio startups

Startup-företagen samlade på IKEA Bootcamp. Foto: IKEA. 2017-09-08 Före sommaren drog IKEA igång ett nytt initiativ för att få hjälp med att ta fram smarta vardagslösningar och hitta nya företag och entreprenörer att samarbeta med. Nu är urvalsprocessen klar och här...
Läs mer

Nyttan med samverkan mellan akademi och näringsliv

Forskaren Jeff Winter med medarbetare på Maskinteknik AB. Foto: Maskinteknik AB. 2017-09-01 När forskare och företag kan samverka i mindre och mer avgränsade projekt kan det slå gnistor. Det är Maskinteknik AB i Oskarshamn ett bra exempel på. Maskinteknik är ett av de...
Läs mer

Så lyckades Infomaker med rekryteringen

Ursprunglig text och bild: Jonas Hansson, regionkommunikatör Arbetsförmedlingen. Sammandrag av IEC. 2017-08-24 På Infomaker i Kalmar har man anställt två utomeuropeiskt födda medarbetare och är så nöjda att de gärna anställer fler. – Ja, hittar vi en till Dalin tar...
Läs mer

Bristen på IT-kompetens oroar Daniel de Sousa

2017-08-22 I en intervju med Visma Spcs vd Daniel de Sousa belyser Radio P4 Kronoberg IT-företagens extrema efterfrågan på IT-kompetens i länet och befarar att många av jobben riskerar att hamna utomlands. Enligt Växjö kommun handlar det om flera hundra jobb där...
Läs mer