UN_Members_Flags

Den framtida kompetensförsörjningen och medlemmarnas behov av att hitta personer med rätt kompetenser är centrala frågor för IEC att arbeta med. Den digitala sektorn växer fort och efterfrågan på kompetenser är stor, många arbetsgivare pratar om kompetensbrist. Trots detta är intresset för IT-relaterade utbildningar relativt låg bland svenska studenter och många väljer att lämna Linnéregionen efter avslutade studier.

Internationell kompetens i regionen

Men det finns andra grupper med kompetenser som motsvarar de som efterfrågas, det är dels alla de internationella studenter som varje år kommer till Linnéregionen och dels människor som av olika anledningar tvingats fly och hittat en hemmahamn i regionen.

Se mer om hur IEC arbetar för att fånga upp dessa kompetenser och sänka trösklarna för att regionens arbetsgivare ska kunna anställa dem:

Infoträff om internationell rekrytering

2017-09-07 Arbetsförmedlingen i Växjö bjuder nu in till informationsmöte om internationell rekrytering och möjligheter att hitta spetskompetens i Europa på den stora rekryteringsmässan i Utrecht. Fler än 100 svenska kommuner åker varje år till Europas största...
Läs mer

Så lyckades Infomaker med rekryteringen

Ursprunglig text och bild: Jonas Hansson, regionkommunikatör Arbetsförmedlingen. Sammandrag av IEC. 2017-08-24 På Infomaker i Kalmar har man anställt två utomeuropeiskt födda medarbetare och är så nöjda att de gärna anställer fler. – Ja, hittar vi en till Dalin tar...
Läs mer

Softwerk växer med nyanländas IT-kunskaper

Ursprunglig text och bild: Jonas Hansson, regionkommunikatör Arbetsförmedlingen. Sammandrag av IEC. 2017-08-10 Softwerk i Växjö har hittat ett sätt att ta sig förbi svårigheterna med att rekrytera IT-kompetens. Genom att se närmare på vad gruppen nyanlända har att...
Läs mer

De överbryggar språkbarriärer med egna svenskalärare

2016-09-12 Dagens Industri uppmärksammar IEC:s medlemsföretag Softwerk med anledning av att de både lyckats locka till sig bra medarbetare av olika nationalitet och löst språkproblemen på ett radikalt sätt. – I den stora flyktingvågen från bland annat Syrien finns...
Läs mer

Att leva som man lär…

2016-08-08 I våras deltog Softwerk på ett frukostmöte om att ta vara på kompetens via integration och där satsningen Welcome Talent presenterades, Eddie Freij, VD på Softwerk gjorde ett mycket uppskattat framträdande med Softwerk Welcome Talent som väckte funderingar...
Läs mer